Gair amdanom ni


Dŵr Cymru yw’r chweched o ran maint o’r deg cwmni dŵr a dŵr gwastraff rheoleiddiedig yng Nghymru a Lloegr.

Ef yw’r unig gwmni yn y diwydiant dŵr yng Nghymru a Lloegr sydd â model gweithredu nid-er-elw ac mae wedi’i feddu ar ran ei gwsmeriaid. Ein hunig nod yw darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel, dibynadwy, o safon uchel i’r 3.2 miliwn o bobl rydym yn eu gwasanaethu ledled y rhan fwyaf o Gymru, Swydd Henffordd a rhannau o Lannau Dyfrdwy.

Ar gyfer map manwl o ein ardal gweithredu, cliciwch yma

Areas we serve