Cysylltu â ni


Mae’n bleser gan ein Canolfan Gwasanaethau Cyfanwerthu helpu ag unrhyw ymholiadau am wasanaethau cyfanwerthu. Mae’r swyddfa ar agor o ddydd Llun tan ddydd Gwener o 8am tan 6pm. Fodd bynnag, rydym ar gael mewn argyfwng, ar yr un rhif, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Ebost

Gallwch gysylltu â ni trwy ebostio wholesaleservicecentre@dwrcymru.com

Ysgrifennu atom  

Canolfan Gwasanaethau Cyfanwerthu
Dwr Cymru Welsh Water
PO Box 3164
Fortran Road
Caerdydd
CF30 0FF

Ffôn

Cysylltwch â ni ar 0800 260 5053