Digwyddiadau Heb eu Cynllunio a Chynlluniedig


Rhannu gwybodaeth â chi

Bydd ein System Hysbysu Adwerthwyr (RNS) DigDat yn rhannu gwybodaeth â chi am ddigwyddiadau cynlluniedig a heb eu cynllunio. Byddwn ni’n rhoi galwad i chi (os ydych chi’n dymuno) os oes digwyddiad heb ei gynllunio yn effeithio ar eich cwsmer, a chewch neges hysbysu trwy e-bost.