Canllawiau Arferion Da’R Grŵp Cyfanwerthu i Adwerthwyr (RWG)


Pwrpas yr RWG yw sefydlu atebion ymarferol sy'n cael eu llywio gan y diwydiant i faterion, a hyrwyddo safoni arferion da. Mae'r grŵp yn cynnwys cyfanwerthwyr, adwerthwyr, MOSL a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Hyd yn hyn, mae'r RWG wedi cynhyrchu'r Canllawiau Arferion Da canlynol sydd ar gael ar wefan MOSL

  • Digwyddiadau Cynlluniedig
  • Digwyddiadau Heb eu Cynllunio
  • Lwfansau Gollyngiadau
  • Logio data
  • Datgysylltiadau am ddiffygio ar daliadau
  • Lwfansau Dychwelyd i Garthffos
  • Ffurflenni Dwyochrog
  • Cynllun Cymhellion i Lenwi Bylchau a Safleoedd Segur
  • Cwynion
  • Manylion Cyswllt mewn Argyfwng
 

Rydyn ni wedi diweddaru ein polisïau i gydymffurfio â'r Canllawiau Arferion Da fel a nodir isod:

 
Canllawiau Arferion Da Cydymffurfiaeth â'r Canllawiau Arferion Da
Digwyddiadau Cynlluniedig Cydymffurfiaeth lwyr
Digwyddiadau Heb eu Cynllunio Cydymffurfiaeth lwyr
Lwfansau Gollyngiadau Cydymffurfiaeth lwyr ar gyfer cwsmeriaid cymwys a'r holl gwsmeriaid annomestig nad ydynt yn gymwys
Logio data Cydymffurfiaeth lwyr ar gyfer cwsmeriaid cymwys a'r holl gwsmeriaid annomestig nad ydynt yn gymwys
Datgysylltu am ddiffygio ar daliadau Cydymffurfiaeth lwyr
Lwfansau Dychwelyd i Garthffos Nid yw gwastraff ar y farchnad yn ein hardal ond rydym yn cydymffurfio ar gyfer yr holl gwsmeriaid annomestig nad ydynt yn gymwys
Ffurflenni Dwyochrog Cydymffurfiaeth lwyr
Y Cynllun Cymhellion Safleoedd Segur Nid yw'r cynllun hwn yn berthnasol i safleoedd cwsmeriaid annomestig cymwys neu anghymwys yn ein hardal
Y Cynllun Cymhellion i Lenwi Safleoedd Segur Nid yw'r cynllun hwn yn berthnasol i safleoedd cwsmeriaid annomestig cymwys neu anghymwys yn ein hardal
Cwynion Cydymffurfio'n Llwyr
Manylion Cyswllt mewn Argyfwng Cydymffurfio'n Llwyr