Canllawiau Arferion Da’R Grŵp Cyfanwerthu i Adwerthwyr (RWG)


Pwrpas yr RWG yw sefydlu atebion ymarferol sy'n cael eu llywio gan y diwydiant i faterion, a hyrwyddo safoni arferion da. Mae'r grŵp yn cynnwys cyfanwerthwyr, adwerthwyr, MOSL a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Hyd yn hyn, mae'r RWG wedi cynhyrchu'r Canllawiau Arferion Da canlynol sydd ar gael ar wefan MOSL

 • Cysoni Tariffau Cyfanwerthu â Grwpiau Rheoli Prisiau Adwerthu
 • Ffurflenni Dwyochrog
 • Cwynion
 • Logio data
 • Datgysylltiadau am ddiffygio ar daliadau
 • Manylion Cyswllt mewn Argyfwng
 • Taliadau am Fesuryddion Sefydlog
 • Y Cynllun Cymhellion Safleoedd Segur
 • Lwfansau Gollyngiadau
 • Safonau Darllen Mesuryddion
 • Digwyddiadau Cynlluniedig
 • Lwfansau Dychwelyd i Garthffos
 • Codau Hepgor
 • Safoni Disgrifyddion Lleoli Mesuryddion Rhydd
 • Digwyddiadau Heb eu Cynllunio
 • Y Cynllun Cymhellion i Lenwi Safleoedd Segur
 • Dogfennau Taliadau Cyfanwerthu
 

Rydyn ni wedi diweddaru ein polisïau i gydymffurfio â'r Canllawiau Arferion Da fel a nodir isod:

 
Canllawiau Arferion Da Cydymffurfiaeth â'r Canllawiau Arferion Da
Cysoni Tariffau Cyfanwerthu â Grwpiau Rheoli Prisiau Adwerthu Cydymffurfio'n lwyr
Ffurflenni Dwyochrog Cydymffurfiaeth lwyr
Cwynion Cydymffurfio'n lwyr
Logio data Cydymffurfiaeth lwyr ar gyfer cwsmeriaid cymwys a'r holl gwsmeriaid annomestig nad ydynt yn gymwys
Datgysylltu am ddiffygio ar daliadau Cydymffurfiaeth lwyr
Manylion Cyswllt mewn Argyfwng Cydymffurfio'n Llwyr
Taliadau am Fesuryddion Sefydlog Ddim y cydymffurfio, rhywbeth sy’n cael ei adolygu at y dyfodol
Y Cynllun Cymhellion Safleoedd Segur Nid yw'r cynllun hwn yn berthnasol i safleoedd cwsmeriaid annomestig cymwys neu anghymwys yn ein hardal
Lwfansau Gollyngiadau Cydymffurfiaeth lwyr ar gyfer cwsmeriaid cymwys a'r holl gwsmeriaid annomestig nad ydynt yn gymwys
Safonau Darllen Mesuryddion Cydymffurfio'n Llwyr
Digwyddiadau Cynlluniedig Cydymffurfiaeth Llwyr
Lwfansau Dychwelyd i Garthffos Nid yw gwastraff ar y farchnad yn ein hardal ond rydym yn cydymffurfio ar gyfer yr holl gwsmeriaid annomestig nad ydynt yn gymwys
Codau Hepgor Cydymffurfiaeth Llwyr
Safoni Disgrifyddion Lleoli Mesuryddion Rhydd Cydymffurfio'n Llwyr
Digwyddiadau Heb eu Cynllunio Cydymffurfiaeth lwyr
Y Cynllun Cymhellion i Lenwi Safleoedd Segur Nid yw'r cynllun hwn yn berthnasol i safleoedd cwsmeriaid annomestig cymwys neu anghymwys yn ein hardal
Dogfennau Taliadau Cyfanwerthu Cydymffurfio'n Llwyr