Ein Canolfan Gwasanaethau Cyfanwerthu


Tîm bach ydyn ni sy’n delio â phob agwedd ar y Farchnad Agored (o geisiadau proses agored i Setlo) a’r holl faterion sy’n effeithio arnoch chi a’ch cwsmeriaid.

Rydyn ni ar gael 24/7 ar 0800 260 5053 i reoli digwyddiadau anghynlluniedig fel pwynt cyswllt i chi neu eich cwsmeriaid. Rhwng 8am a 6pm dydd Llun – dydd Gwener gallwch gysylltu â ni trwy e-bost hefyd yn wholesaleservicecentre@dwrcymru.com.

Ein perfformiad

Ein nod yw sicrhau eich bod chi a’ch cwsmeriaid yn derbyn safonau perfformiad o safon y farchnad neu’n well gennym.