Trefniadau Credyd Amgen


Er mwyn cynorthwyo'r farchnad annomestig, mae Dŵr Cymru wedi cyflwyno telerau credyd hyblyg ar gyfer Adwerthwyr.

Rydyn ni'n cynnig tri opsiwn Cymorth Credyd Cymwys Amgen (yn amodol ar amodau a thelerau);

  1. Lwfans credyd diwarant hyd at £75,000 o Ofyniad Cymorth Credyd Adwerthwr yn seiliedig ar hanes credyd yr Adwerthwr a'i hanes talu;
  2. Lwfans credyd diwarant hyd at £150,000 o Ofyniad Cymorth Credyd Adwerthwr lle bo Adwerthwr yn darparu adroddiadau credyd gan Moody's S&P a Fitch, a lle bo ganddo ddau o dri statws credyd graddfa fuddsoddi;
  3. Lwfans credyd diwarant hyd at £10,000 o Ofyniad Cymorth Credyd Adwerthwr ar gyfer Adwerthwyr newydd lle nad oes gan yr Adwerthwr unrhyw gyfeirnodau credyd na hanes talu.

Cysylltwch â'n Canolfan Gwasanaethau Cyfanwerthu ar 0800 2605053 neu trwy e-bost i gael rhagor o fanylion.

Dogfennau Cytundeb Credyd

Cytundeb Credyd Drafft Dŵr Cymru

Lawrlwytho
130.5kB, PDF

Cytundeb Credyd Amgen Ddŵr Cymru gyda Pennon Water Services

Lawrlwytho
322.8kB, PDF