Endidau Achrededig


Rydyn ni’n gweithredu Cynllun Achredu ar gyfer Datgysylltiadau ac Ailgysylltiadau Dros Dro hyd at 40mm o dan Gynllun Cofrestru’r Diwydiant Dŵr - Endid Achrededig (WIRSAE).

Mae rhagor o fanylion am y cynllun a sut i wneud cais am achrediad ar wefan Cofrestr Lloyd’s yn y lleoliad canlynol:

https://www.lrqa.com/en-gb/utilities/wirs-wirsae/

Yn ogystal ag achrediad o dan WIRSAE, rhaid i Endydau Achrededig gadarnhau y byddant yn dilyn adendwm Dŵr Cymru cyn y caniateir iddynt gyflawni unrhyw weithgareddau o dan y cynllun. Darperir yr adendwm a’r ffurflen dderbyn isod: