Mesuryddion a Logwyr Data


Dylid nodi bod yn rhaid agor pob ffurflen yn Adobe Acrobat Reader

Cais gan adwerthwr i osod logiwr data

Darllenwch yr Amodau a Thelerau a chyflwynwch y ddwy ffurflen isod i ofyn am ganiatâd i osod logiwr data fel Adwerthwr.

Cais gan drydydd parti neu Gwsmer Busnes i osod logiwr data

Adolygwch yr Amodau a Thelerau a chyflwynwch y ddwy ffurflen isod i ofyn am ganiatâd i osod logiwr data Trydydd Parti neu Gwsmer Busnes:

Cyrchu gwybodaeth o logiwr data Cyfanwerthu

Darllenwch yr Amodau a Thelerau a chyflwynwch y ffurflen briodol: