Taliadau a Bilio


I gyfrifo cost cyflenwi gwasanaethau ar gyfer darpar gwsmer yn ardal gyflenwi Dŵr Cymru, gweler ein taliadau cyhoeddedig am wasanaethau cyfanwerthu.

Mae'r Rheolau Codi Taliadau Cyfanwerthu'n gofyn bod pob ymgymerydd sy'n ystyried gwneud newidiadau o bwys i'w taliadau Sylfaenol yn cyhoeddi gwybodaeth sy'n hysbysu rhanddeiliaid am gwmpas y newidiadau arfaethedig o leiaf chwe mis cyn iddo gyhoeddi ei daliadau terfynol.

Yn unol â gofyniad gwybodaeth A2 rheolau Ofwat ar gyfer taliadau cyfanwerthu:

  • Rydyn ni'n cadarnhau nad ydym yn rhagweld unrhyw gynnydd o bwys yn y taliadau dŵr sylfaenol cyfanwerthu sy'n berthnasol i Safleoedd Cymwys ar gyfer 2022/23.
  • Nid ydym yn cynnig newid strwythur unrhyw daliadau sylfaenol sy'n berthnasol i Safleoedd Cymwys ar gyfer 2022/23.

Gwneir y datganiadau uchod yn seiliedig ar ein disgwyliadau rhesymol o ran taliadau dŵr cyfanwerthu ar gyfer 2022/23 ar hyn o bryd, er ein bod ni'n nodi bod yna ansicrwydd o ran lefel CPI(H) Tachwedd a allai effeithio'n faterol ar y newidiadau.

Dogfennau Taliadau a Bilio

Taliadau a Bilio 2022/23

Taliadau a Bilio 2021/22

Taliadau a Bilio 2020/21

Taliadau a Bilio 2019/20

Taliadau a Bilio 2018/19

Taliadau a Bilio 2017/18